Partin werkt samen met
Voordelen

Indirect voordeel: belangenbehartiging en kennisdeling
Als u deelnemer wordt van Partin, maakt u onderdeel uit van de brancheorganisatie voor kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking.
Als brancheorganisatie doet Partin een aantal dingen voor u, die niet direct zo zichtbaar, maar wél heel belangrijk zijn:

 • Partin behartigt onze collectieve belangen bij de overheid. Dat is belangrijker dan u misschien denkt: er is een nieuwe Geefwet met een nieuw (verplicht?) keurmerk in de maak en als we niet opletten wordt het voor de kleine organisatie gauw te duur. Dit is slechts één voorbeeld;
 • Ook laat Partin onze stem horen over het opheffen van allerlei subsidiemogelijkheden door de overheid;
 • Daarnaast onderhoudt Partin contacten met allerlei organisaties in ontwikkelingssamenwerking, zodat we goed op de hoogte zijn met wat er speelt. Informatie wordt dan via de website en in onze nieuwsbrieven weer aan u doorgegeven.

 

Direct voordeel:

Partin deelnemers krijgen 20% korting op trainingen en cursussen gehouden door Wilde Ganzen;

Partin deelnemers krijgen 20% korting op trainingen en cursussen gehouden door NCDO;

Partin deelnemers kunnen hun deelnamebedrag terugverdienen via Goede Doel Shop (www.goededoelshop.nl). Klik hier voor een korte uitleg;

Partin deelnemers krijgen 5% korting op hun rekening van internationaal transporteur Mission and Relief. Mission&Relief is een zeer ervaren transporteur van goederen naar ontwikkelingslanden en kan zorgen voor transport van 'deur tot deur' (hiervoor worden dikwijls lokale partners ingeschakeld). Mission & Relief:

 • Geeft advies over lading en transportmogelijkheden
 • Organiseert het transport, ook voor kleinere deelzendingen
 • Slaat hulpgoederen voor korte of langere tijd op
 • Koopt hulpgoederen voordelig in, eventueel zonder betaling van de BTW
 • Verzorgt de export- en importdocumenten
 • Bemiddelt tussen organisaties bij vraag en aanbod van materialen en goederen.
 • Via de website van Partin wordt containerruimte aangeboden (naar land X) die gedeeld kan worden.

Partin deelnemers kunnen hun website laten bouwen tegen een gunstig (kortings)tarief bij ManFriday. U kunt uw site zelf gemakkelijk onderhouden en uw achterban kan reageren op het door u geplaatste nieuws. Uw site wordt ingericht in de free-source omgeving WordPress. U heeft dan nauwelijks jaarlijkse kosten en de eenmalige kosten zijn zeer laag.

Partin deelnemers kunnen hun jaarverslag gratis laten controleren door een registeraccountant. (Let op: Dit is geen accountantscontrole, het gaat om een toetsing of u voldoet aan de nieuwe jaarrekeningregels.)

Partin deelnemers kunnen gebruikmaken van een gratis Excel sjabloon,  waarmee ze hun jaarrekening via de nieuwe regels kunnen opstellen. Dit sjabloon en het kennisdocument 'Jaarverslag opstellen' staan beide op de Partin website.

Partin deelnemers kunnen van tijd tot tijd meedoen in een gezamenlijke subsidieaanvraag. Het komt voor dat een enkele stichting niet in aanmerking komt, maar een gezamenlijke aanvraag wel. Partin organiseert en bemiddelt.

Partin deelnemers krijgen korting op consultancy op landbouwgebied (bodem, klimaat, water, economische haalbaarheid) van specialisten uit Wageningen voor op te starten landbouwprojecten.  Zij betalen alleen reis- en verblijfkosten.

Partin deelnemers kunnen gebruik maken van de gratis extra exposure via website KleineGoedeDoelen.nl.

 

In ontwikkeling

Op dit moment wordt nog gewerkt aan:

 • Geefaktes via notarissen gratis;
 • Advies aftrekposten belasting voor bestuurders kleine goede doelen;
 • Contact leggen met filantropen, vermogensfondsen en bedrijven.