Partin werkt samen met
Vorderingen promotieonderzoek Sara Kinsbergen

Sara Kinsbergen heeft beloofd ons op de hoogte te houden van de vorderingen van haar promotieonderzoek over Particuliere Initiatieven (PIs) en informeert ons over een aantal andere onderzoeken / ontwikkelingen op dit gebied. Lees meer.......

Onderzoek PI's in OS van SCP

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet al geruime tijd onderzoek naar vrijwillige inzet en lidmaatschappen van maatschappelijke organisaties. In de publicatie die u via deze link kunt bestellen bij het SCP - u kunt ook de PDF downloaden - buigt het SCP zich over de zelforganisatie in de sector ontwikkelingssamenwerking: burgers die hun eigen ontwikkelingsprojecten opzetten. In de studie worden de kenmerken van de PI's en hun potentiële waarde voor de deelnemers en de Nederlandse samenleving beschreven. 

Klik hier op de link naar de betreffende pagina op de website van het SCP.

 

Anatomie van het PI

Sara Kinsbergen onderzoekt het particuliere initiatief. Ons dus. Op 20 januari 2010 presenteerde Sara Kinsbergen voor het bestuur van Partin haar rapport De anatomie van het PI, dat tot stand is gekomen in samenwerking met Lau Schulpen.

Wat weten we over het PI?

De Belgische hoogleraar P. Develtere (KU Leuven) en schrijver van 't boek 'De vrije markt van de ontwikkelings-samenwerking' (OS) onderscheidt 3 klassieke kanalen voor OS. Door nationale overheden gefinancierde hulp, Multilaterale hulp en NGO’s.