Partin werkt samen met
ANBI

Stichting Partin is sinds 18 mei 2009 door de Nederlandse Belastingdienst gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten ANBI. Dat houdt in dat geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap hoeft te worden afgedragen. En u (onder omstandigheden) fiscale aftrek kunt toepassen. De bijdrage komt volledig aan ons ter beschikking.

De overheid verlangt (vanaf 1 jan 2014) dat tenminste het volgende via internet bekend wordt gemaakt:

a. de naam
b. het fiscaal nummer
c. de contactgegevens
d. de bestuurssamenstelling met namen
e. het beleidsplan
f. het beloningsbeleid
g. de doelstelling
h. een verslag van de uitgeoefende activiteiten
i. een financiƫle verantwoording

Punten a en c staan vermeld op de pagina Contact
Punt d staat op de pagina Bestuursleden.
De overige punten staan allemaal hier vermeld. Punten f, g, h en i vormen onderdeel van het jaarverslag.

Kijk bij het ANBI programma van de belastingdienst en vul in Partin.