Partin werkt samen met
Algemeen

Brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven
Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI). Zij wil het PI een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van deze groep. De lijfspreuk Samen kunnen we meer, samen doen we meer vormt de basis achter de activiteiten die Partin ontplooit. We proberen met het collectief zaken mogelijk te maken die voor het afzonderlijke PI onmogelijk zijn. Denk hierbij aan collectieve subsidieaanvragen, kwaliteitsverbetering door samen werken en samen leren en het gesprek aangaan met diverse andere actoren in de sector.

Partin heeft in 2013 een klein onderzoek uitgevoerd onder haar achterban. De deelnemers werd onder andere gevraagd inzicht te geven in hun inkomsten en daarbij onderscheid te maken tussen inkomsten uit (in)directe overheidssubsidies, subsidies van vermogensfondsen, nalatenschappen en inkomsten direct ontvangen van het Nederlandse publiek.
Dit laatste bedrag zien wij als een maatstaf voor het draagvlak dat het georganiseerde particuliere initiatief heeft. Op basis van 100 respondenten schatten we het bedrag voor de gehele achterban van Partin op circa 15 miljoen euro op jaarbasis (gegevens 2011 en 2012).
Volgens professor Bekkers gaf 8 procent van de Nederlandse huishoudens gemiddeld € 57,- aan lokale kleinschalige goede doelen in het werkveld internationale samenwerking. Er van uitgaande dat dit particuliere initiatieven zijn, dan ontvingen zij in 2011 gezamenlijk bijna 34 miljoen euro van de Nederlandse huishoudens (Bron: Behind the pictures, proefschrift van Dr. Sara Kinsbergen, CIDIN). De Partin achterban neemt hiervan ruim 40% voor haar rekening.

Het bedrag van 15 miljoen euro is weliswaar lager dan wat de grootste twee of drie NGO’s bij het Nederlands publiek ophalen, maar het bewijst wel dat het collectief een belangrijke actor in de sector is.
Deze actor vormt het levende – maar veelal slecht zichtbare - bewijs dat de participatiesamenleving in de sector ontwikkelingssamenwerking al jaren een feit is. Zij verdient een grotere zichtbaarheid bij het Nederlandse publiek en – voor geïnteresseerde PI’s – enige mate van support om haar participatieve kracht verder te vergroten. Hier maakt Partin zich hard voor.

Op 18 mei 2009 is de stichting Partin opgericht en geregistreerd onder nummer 08196953 bij de Kamer van Koophandel.

Beleidsplan 2012-2016: Klik hier
Beleidsplan 2017-2021 (concept): Klik hier
Jaarverslag 2016: Klik hier
Oprichtingsstatuten Stichting: Klik hier
Oprichtingsstatuten Vereniging: Klik hier
Folder: Klik hier

Oudere Jaarverslagen
Jaarverslag 2015: Klik hier
Jaarverslag 2014: Klik hier
Jaarverslag 2013: Klik hier
Jaarverslag 2012: Klik hier
Jaarverslag 2011: Klik hier
Jaarverslag 2010: Klik hier

Notulen ALV
ALV 2016: Klik hier (3 december 2016)

ANBI-kenmerk (RSIN): 8207.69.617
IBAN: NL38INGB0007080239 t.n.v. Vereniging Partin (contributie)
IBAN: NL81RABO0150411065 t.n.v. Stichting Partin (projecten)

Verslag ALV 2016: Klik hier