Partin werkt samen met
Nieuws item

< Como No #123

Spotlight Support verstandelijk gehandicapten

Heeft u een eigen project voor verstandelijk gehandicapten in ontwikkelingslanden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor financiële steun van Kerk in Actie. U kunt uw aanvraag voor deze Spotlight Support 2017 indienen tot en met 15 oktober 2017.


Voor mensen met een verstandelijke beperking is het niet vanzelfsprekend om volop mee te draaien in de samenleving. Zeker in landen met veel armoede heeft deze groep een achtergestelde positie. Vooroordelen over handicaps zijn hardnekkig en niet zelden worden verstandelijk gehandicapten buitengesloten of zelfs verwaarloosd. Met de juiste voorlichting en begeleiding zou het leven van deze mensen er heel anders uit kunnen zien.

 

Voorwaarden in het kort

  • Aanvragende organisatie is een Nederlandse rechtspersoon
  • Uitvoering door lokale organisatie
  • Versterkt de positie van verstandelijk gehandicapten en hun verzorgers
  • In één van de 34 aangegeven landen
  • Uitvoering tussen 1 oktober 2017 en 31 december 2018
  • Kerk in Actie draagt max. € 20.000 bij, max. helft van projectkosten
  • Download (rechtsboven) de Criteria Verstandelijk gehandicapten 2017.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Martin Teunissen van Kerk in Actie:
martin.teunissen@icco-cooperation.org of bel (030) 692 7982.
Kijk op www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief


31 augustus 2017