Partin werkt samen met
Nieuws item

< Elimu Goed nieuws show

Erkenning voor Partin-leden

Meer dan driehonderdvijftig goededoelenorganisaties mogen zich sinds vrijdag 1 juli 2016 ‘erkend goed doel’ noemen. Tijdens het zogenaamde Feest van de (h)Erkenning werden deze goede doelen bekend gemaakt. Partin was erbij. Ook zestien Partin-leden ontvingen al deze erkenning.


Deze nieuwe erkenning vervangt de vroegere keurmerken voor goede doelen (CBF, KGD en RfB). Het beoordelingsstelsel is door de filantropische sector zelf ontwikkeld. Partin pleitte telkens om niet alleen de jaarlijkse omzet als criterium te handhaven, maar ook rekening  te houden met beschikbare middelen en (on)betaalde menskracht. Dit resulteerde in een onderverdeling in 4 categorieën. De meeste Particuliere Initiatieven (PI) aangesloten bij Partin vallen in categorie A, maar ook hier zijn uiteraard uitzonderingen op de regel. Naast de 16 al erkende PI hebben verschillende anderen leden een aanvraag ingediend.

Partin feliciteert de volgende leden met hun erkenning:
•    Child Support Indonesia
•    El Fuego
•    Eritrea Hagez
•    Family Help Programme Holland-Sri Lanka
•    Kidscare Kenia
•    Kinderhulp Bodhgaya
•    Mama Alice
•    Nativitas (Kinderen van Flores)
•    Rising Stars
•    SAKO (Steun aan Kinderen Overzee)
•    Scholenproject Cambodja Rotterdam
•    Smarter Hospital
•    SPZA (Projecten Zuid-Afrika)
•    Thomas Bouwprojecten
•    Vrouwen en arbeidsmarkt (VAM)
•    WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen)

Deelname aan het nieuwe erkenningsstelsel is op vrijwillige basis. Partin begeleidt haar leden hierbij. Hierbij worden we ondersteund door Dioraphte. Dat maakt het mogelijk om de kosten van de aanvraag te beperken. Meer informatie hierover ook op www.kleinegoededoelen.nl.


08 juli 2016