Partin werkt samen met
Lopende zaken in 2016 – wat doen we voor u?

De status vwb de Erkenningsregeling
Het aanvragen van een Erkenning (een vervanging van het CBF keurmerk in het kader van het landelijk validatiestelsel) heeft vertraging opgelopen.
Men moet nl. om een Erkenning te verkrijgen de financiële gegevens op een bepaalde manier aanleveren – conform de RJ650 norm. Deze norm wordt door een groep van accountants vastgesteld. De penningmeester van Partin, ook accountant, heeft deze groep voorgesteld de norm voor kleine stichtingen te vereenvoudigen. Hoewel er al eerder een uitspraak werd verwacht, wordt dit nu toch, na herhaaldelijk uitstel, juni.

Het Partin-bestuur heeft op basis hiervan besloten om de gezamenlijke actie richting Erkenning op te schorten naar 2017. Immers, een aantal stichtingen is al klaar met het jaarverslag, of in ieder geval een behoorlijk eind op dreef.
NB. Het is overigens wel mogelijk om ook in 2016 een Erkenning aan te vragen bij CBF. Dan mag men –alleen voor deze keer- het bestaande financiële verslag uploaden.

We hebben ervoor gekozen om het liever in een keer goed te doen.  Immers, verschillende vermogensfondsen en andere subsidiegevers stellen dezelfde eisen aan transparantie als CBF per ingang van 2017.
Onze hulpmiddelen (handleiding en spreadsheet) worden dit jaar ontwikkeld, zodat we begin 2017 beslagen ten ijs komen. Dan gaat ook de begeleiding van start.

Korting voor Partin-leden
De kosten van de Erkenning gaan omhoog, dat heeft CBF al van de start per 1 januari 2016 aangekondigd. Partin heeft subsidie aangevraagd bij een vermogensfonds en bij Buitenlandse zaken. Die subsidie komt u ten goede als u een Erkenning aanvraagt. Mocht onze aanvraag gehonoreerd worden, kunt u 100 Euro tegemoetkoming in de kosten verwachten. U hebt uw Partin-contributie er dan dubbel en dwars uit.

Gezamenlijke publiciteit
Zoals u weet is de website KleineGoedeDoelen.nl een initiatief van Partin, zodat we het grote publiek door middel van uw projectverhalen op de hoogte kunnen stellen van wat kleine stichtingen samen allemaal bereiken. En dat is heel wat.

Wij gaan nu ons advertentiebudget van Google voor u inzetten, zodat u eigen website beter te vinden is. Dit geldt alleen voor Partin-leden die een verhaal hebben gepubliceerd op KleineGoedeDoelen.
Overigens kunnen Partin-leden hun stichting 1 x per jaar in het zonnetje zetten met een banner in de header (goede foto aanleveren!!) en hun evenementen publiceren op de evenementenpagina. KleineGoedeDoelen is (per medio maart) bijna 19.000 keer bekeken (vanaf de startdatum augustus 2015). Het aantal bezoekers is sterk stijgend.

Adverteerders
Het Partin-bestuur is actief bezig om meer adverteerders voor KleineGoedeDoelen te vinden. Dat spekt de verenigingskas, waarmee we minder afhankelijk zijn van contributie-inkomsten om de verenigingskosten te dekken.

Contacten bemiddelaars vermogensfondsen/grote gevers
NB Zorg ervoor dat u regelmatig een nieuw projectverhaal publiceert. Wij maken ook vermogensfondsen en instanties als de Rabo Charity desk attent op de mogelijkheid om via KleineGoedeDoelen geschikte projecten te vinden!

Verhalenwedstrijd
In de contacten met ASN Bank heeft men zich bereid verklaard een prijs te sponsoren van 1500 Euro voor het beste verhaal van Partin-leden. De prijs wordt uitgereikt op de Partin dag. Het bestuur is bezig om een jury samen te stellen.

Gezamenlijke projecten
Er zijn Partin-leden die nog nooit een subsidie van Wilde Ganzen hebben gehad. Dat kan twee oorzaken hebben:
Zij vinden de aanvraag te ingewikkeld, of
Zij voldoen niet aan het drempelcriterium van 5000 euro eigen werving.
Met die groep gaan we gezamenlijk en onder begeleiding het traject in, zodat zij – mits het project aan de basiseisen voldoet, ook subsidie krijgen.
Besprekingen hierover met Wilde Ganzen lopen.

Een aantal PI’s uit de Partin wil samenwerken in een uniek ‘rain harvesting project’. Ook hiervoor vragen we subsidie.  Wanneer we hiermee van start gaan hoort u.

Internationale overboekingen goedkoper
Onze achterban maakt op regelmatige basis geld over naar hun projectland(en). Dit zijn vaak landen met zgn. ‘zachte valuta’, die zeer in waarde fluctueren.  Via een platform kunnen NGO’s banken tegen elkaar laten opbieden voor het beste tarief. Partin-penningmeester Koen Vliegenthart is het platform aan het testen voor toepasbaarheid voor ons.

Gezamenlijke inkoopvoorwaarden
Tot nu toe: korting voor containervervoer bij Mission&Relief, aanbod (gratis of met hoge korting) van goederen via Vraag&Aanbod pagina op kleinegoededoelen, korting websitebouw.
Dit probeert het bestuur uit te breiden met nog meer inkoopkortingen.

Organisatie Partin-dag
De Partin-dag is ieder jaar weer een hoogtepunt van gezellig samenzijn en nuttige contacten. Het bestuur is bezig om voor u weer een interessant programma samen te stellen.