Partin werkt samen met
Tips voor starters

Tips en adviezen.

U hebt een idee om zelf 'n project samen met een organisatie in het ontwikkelingsland op te zetten. Dit kunt u indienen bij Wilde Ganzen en samen met uw projectpartner een premie aanvragen. Wilde Ganzen kijkt of het project aan bepaalde criteria voldoet om voor premie in aanmerking te komen. Voor meer info klik hier.Hebt u ideeën nodig voor fondsenwerving, klik hier.

Vijf interessante tips voor het PI. Vier brancheorganisaties in de filantropische sector - FIN, ISF, NGF en VFI - hebben zich verenigd in een stichting. Van hun hand is deze poster die ook voor het PI tot nadenken stemt. Het gaat ons allen aan, dus lees de poster.

Starters worden ook door de Rabobank met advies en tips geholpen bij het oprichten van hun stichting en het aanvragen van een ANBI registratie. De belangrijkste stappen zijn op een rij gezet. Klik hier voor meer informatie.

Wij adviseren iedere starter het boek ‘Eerste hulp bij ontwikkelingswerk’ van Mirjam Vossen te lezen. Daarmee kunt u wellicht heel wat valkuilen voorkomen bij het opzetten van een nieuw project. Klik hier als u het boek wilt bestellen.