Partin werkt samen met
Kosten

Wie kan zich aansluiten?
Alle organisaties in de ontwikkelingssamenwerking die vooral op basis van vrijwilligers opereren, kunnen zich aansluiten. Wel moeten ze ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (dus een rechtspersoon zijn) en ANBI geregistreerd zijn. 

Ook bedrijven, groot en  klein, die een partnership hebben met een ontwikkelingsland, waarbij de partner meedeelt in de winst of uit de gestarte activiteiten een inkomen verwerft,  zijn als Partin deelnemer van harte welkom. Dit geldt ook voor bedrijven, BV's en trusts met een charitatief doel, die een doel ondersteunen gericht op ontwikkelingssamenwerking.

Kijk hier naar de voordelen om deelnemer te worden van Partin.

Deelnemersbijdrage
Partin wil financieel onafhankelijk zijn. Daarom is Partin grotendeels aangewezen op een bijdrage van de organisaties die zich bij ons initiatief willen aansluiten. De financiële bijdrage willen we zo beperkt mogelijk houden, maar er moeten nu eenmaal kosten gemaakt worden. 
De deelnemersbijdrage is vastgesteld op € 60,-- per jaar ( € 5,-- per maand) per deelnemer, per jaar te voldoen. Voor deelnemers die zich aanmelden in de loop van enig jaar is de deelnemersbijdrage naar rato.

IBAN: NL38 INGB 0007 0802 39 t.n.v. Vereniging Partin

Klik hier om u aan te melden.