Partin werkt samen met
Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking

De media staan er bol van: Nederland moet verder bezuinigen om het begrotingstekort te verkleinen. De economische crisis en de schuldencrisis in Europa hebben tot gevolg dat Nederland haar huishoudboekje moet herzien en moet bezuinigen. Voor 2012 zijn de inkomsten van Nederland 244 miljard euro, terwijl de geplande uitgaven 257,4 miljard euro bedragen (Rijksoverheid, 2011). In 2011 is al 18 miljard aan bezuinigingen aangekondigd en in het voorjaar van 2012 overlegt de regering over een tweede bezuinigingsronde. Er staan verschillende thema’s voor eventuele bezuinigingen op de agenda; van de hypotheekrenteaftrek tot de zorg en ontwikkelingssamenwerking. NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en
internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek bewustzijn over internationale samenwerking en het belang van Nederland om op dit terrein actief te zijn. NCDO doet onderzoek, verstrekt kennis en advies, stimuleert publiek debat en is actief in onderwijs en educatie. Zij werkt daarbij samen met overheid en politiek, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap.
Lees meer over dit interessante NCDO-onderzoek over Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking

MFS II in het kort

In ontwikkelingsland wordt veel gesproken over het Medefinancieringsstelsel 2001-2015 (MFS II). Maar wat houdt de MFS-II nota nu eigenlijk in? We krijgen daarover regelmatig vragen van onze deelnemers. 
Fred van Hessen heeft een korte samenvatting over het Mede Financieringsstelsel MFS-II gemaakt over die punten die van belang zijn voor het PI.

Op de website van het Ministerie vindt u de uitgebreide MFS-II nota welke steeds geactualiseerd wordt. Als u daarover vragen heeft kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: DSO-MFS@minbuza.nl

Brief aan Kamer van Ben Knapen

KAMERBRIEF_BEN_KNAPEN_Basisbrief_Ontwikkelingssamenwerking.pdf

In deze brief aan de kamer zet de staatssecretaris ben Knapen het beleid voor de komende jaren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking uiteen.