Partin werkt samen met
Veel gestelde vragen

Is het nodig: nóg een koepel in de hulpsector?
Wij zijn ervan overtuigd dat de noodzaak er is om als particuliere initiatieven onze krachten te bundelen. Twee redenen. De eerste is dat we gezamenlijk onze stem beter kunnen laten horen. In de politiek en media wordt er te veel óver ons gesproken en te weinig mét ons. Er wordt gegeneraliseerd, vaak op een negatieve manier. Daartegen was tot voor kort maar weinig verweer mogelijk. De grote organisaties hebben hun ingangen bij de politiek en media. Wij niet. Als Partin kunnen we de belangen behartigen van de aangesloten deelnemers. Daarnaast willen we door kennisdeling een kwaliteitsverbetering bij kleinere initiatieven bewerkstelligen. Het PI heeft het imago dat ze vooral hobbyisten zijn. Dat is niet meer van deze tijd. Er zijn vele hoogwaardige kleine initiatieven actief. Die kennis verdient verspreiding in bredere kring."

Maar Partos dan?
Schiet deze bestaande koepel tekort? Bij Partos zijn bijna alleen grote organisaties aangesloten. Partin is specifiek gericht op het particuliere initiatief, waar vaak vooral met vrijwilligers gewerkt wordt. We denken dat een koepel die voorkomt uit het particuliere initiatief meer oog zal hebben voor de belangen van de kleinere hulporganisaties.

Gaat u nu de concurrentie met Partos aan?
Nee, zeker niet. We hameren nadrukkelijk op samenwerking, want op dat punt kan nog veel verbeterd worden. Partos vindt ons initiatief zinvol en ziet ons niet als concurrent. Het is veel productiever om waar mogelijk samen te werken

Wie staan er aan de wieg van Partin?
De initiatiefnemers hebben onder een aantal particuliere organisaties een enquête gehouden om de behoefte in de sector te peilen. Die behoefte bleek duidelijk aanwezig. We kregen veel positieve reacties. Er was maar een responderende organisatie die meldde geen behoefte te hebben.

Forum.
Het forum "vraag & aanbod" is zichtbaar voor alle bezoekers. Mocht u willen reageren of de andere fora willen bezoeken, dan dient u in te loggen.

Gebruikersnaam en inlogcode.
Bestaande deelnemers kunnen, door het invullen van het aanmeldingsformulier hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord  opgeven. U krijgt binnen 36 uur een bevestigingsmail.