Partin werkt samen met
Aanmeldformulier lidmaatschap

  • Alle velden met een asterisk(*) zijn velden die verplicht ingevuld dienen te worden.
  • Alle velden met een rode label zijn velden die in het publieke profiel getoond zullen worden, oftewel openbaar worden gemaakt. Alle overige velden worden niet gepubliceerd, uitsluitend voor intern gebruik.
  • De gevraagde gebruikersnaam en wachtwoord mag u zelf bedenken. Hiermee kunt u later, na goedkeuring, inloggen op het forum van Partin.
  • Gebruik geen vreemde tekens in de gebruikersnaam en wachtwoord, zoals !@#$%^&*() en ook geen spaties.
  • De gebruikersnaam is op een later tijdstip niet te wijzigen. Gebruik dan ook a.u.b. een gebruikersnaam die niet persoonsgebonden is.
  • De deelnemersbijdrage is vastgesteld op € 60,-- per jaar ( € 5,-- per maand) per deelnemer, per jaar te voldoen. Voor deelnemers die zich aanmelden in de loop van enig jaar is de deelnemersbijdrage naar rato.

Velden met een sterretje (*), zijn verplicht.
Gewenste Gebruikersnaam (*)
Gewenste Wachtwoord (*)
Herhaal wachtwoord (*)
Naam organisatie (*)
Soort organisatie
Stichting
Vereniging
Service club
Kerkgenootschap
Bedrijf
School
Adres
Postcode
Woonplaats
Postbus
Postbus postcode
Postbus woonplaats
Website (*)
Algemeen emailadres (*)
Telefoon
Mobiel
Bank- girorekening
Projectland(en) (indien van toepassing)


Thema's
Onderwijs
Nee
Ja
Niet van toepassing
Gezondheidszorg
Nee
Ja
Niet van toepassing
Zwangerschap & Veilig bevallen
Nee
Ja
Niet van toepassing
Aids
Nee
Ja
Niet van toepassing
Landbouw
Nee
Ja
Niet van toepassing
Water
Nee
Ja
Niet van toepassing
Empowerment
Nee
Ja
Niet van toepassing
Microkrediet
Nee
Ja
Niet van toepassing
Energie
Nee
Ja
Niet van toepassing
Toerisme
Nee
Ja
Niet van toepassing


Doelgroepen
Gehandicapten
Nee
Ja
Niet van toepassing
Vrouwen
Nee
Ja
Niet van toepassing
Weeskinderen
Nee
Ja
Niet van toepassing
Straatkinderen
Nee
Ja
Niet van toepassing
Korte omschrijving doelstelling en activiteiten


Contactpersoon
Naam
Geslacht
Man
Vrouw
Functie
KvK nummer (indien van toepassing)
ANBI of RSIN nummer (indien van toepassing)
Jaarverslag
Nee
Ja
Niet van toepassing
Accountantscontrole
Nee
Ja
Niet van toepassing
Keurmerk (CBF, VgB, RBF, KGB, KDG) (indien van toepassing)
Beleidsplan
Nee
Ja
Niet van toepassing
Jaar van oprichting
Beschikbaar projectbedrag per jaar
Aantal bestuursleden (indien van toepassing)
Aantal vrijwilligers (incl. bestuursleden) (indien van toepassing)


Partner Organisatie
Welke omschrijving is het beste van toepassing voor de buitenlandse partner? Als er met meerder partners wordt samengewerkt, duid dan de verschillende partners aan
een lokaal vertrouwenspersoon
Niet van toepassing
Ja, van toepassing
een westerling (vb Nederlander) woonachtig in het land
Niet van toepassing
Ja, van toepassing
een lokale kerk
Niet van toepassing
Ja, van toepassing
een lokale onderwijsinstelling
Niet van toepassing
Ja, van toepassing
een lokale service club (vb. Rotary Club)
Niet van toepassing
Ja, van toepassing
een lokale ontwikkelingsorganisatie
Niet van toepassing
Ja, van toepassing
een lokale overheid
Niet van toepassing
Ja, van toepassing
anders
Niet van toepassing
Ja, van toepassing


Welke taal spreken de mensen naast hun eigen taal?
Engels
Nee
Ja
Frans
Nee
Ja
Portugees
Nee
Ja
Spaans
Nee
Ja
Nederlands
Nee
Ja
Anders of geen van bovenstaande
Nee
Ja


Hoe communiceert u met uw buitenlandse partner?
e-mail
Nee
Ja
telefonisch
Nee
Ja
schriftelijk per brief
Nee
Ja
persoonlijk via periodieke bezoeken
Nee
Ja